Επαγγελματικά δικαιώματα Ν.4014

Αθήνα 23/03/2012
Προς : Πρόεδρο Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
κ . Θεοδωράκη Ιωάννη

Αξιότιμε κ . Πρόεδρε,

Σε συνέχεια της επιστολής μου (01/02/2012) θα ήθελα να σας επισημάνω και πάλι το
μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι μηχανικοί σχετικά με τις
διαδικασίες του Ν. 4014/2011 και ειδικότερα σε σχέση με τα επαγγελματικά τους
δικαιώματα .
Δυστυχώς έως σήμερα το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης αυθαιρέτων του ΤΕΕ ,
δεν διαθέτει δικλείδες ασφαλείας σχετικά με τις ειδικότητες των μηχανικών που
μπορούν να διεκπεραιώσουν συνολικά μια δήλωση αυθαιρέτου ή ακόμα και μια
βεβαίωση . Παρατηρούνται φαινόμενα υπομηχανικών, που χωρίς να έχουν
δικαίωμα υπογραφής εκ νόμου , διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις. Διαθέτουν κωδικό
εισόδου στο ηλεκτρονικό σύστημα , δεν έχουν όμως το δικαίωμα υποβολής των
συγκεκριμένων μελετών που απαιτούνται . Το ως άνω φαινόμενο παρατηρείται έντονα
στην επαρχία, και θεωρώ απαραίτητο να ενημερωθούν άμεσα όλα τα περιφερειακά
τμήματα του ΤΕΕ .
Ως εκ τούτου , παρακαλώ όπως βρεθεί άμεσα τρόπος προκειμένου:
α ) Να μην είναι δυνατή η περαίωση της διαδικασίας από μη έχοντες το νόμιμο
δικαίωμα υποβολής των μελετών που απαιτούνται .
β ) Να βρεθούν και να ακυρωθούν τυχόν δηλώσεις που ήδη έχουν γίνει και που
φυσικά δεν είναι νόμιμες, ούτε μπορούν να υπαχθούν στο Ν.4014/2011 , σε
περίπτωση που ο μηχανικός ή υπομηχανικός που τις υποβάλλει δεν έχει τα
απαραίτητα επαγγελματικά δικαιώματα .
γ) Να ενημερωθούν οι πολίτες που απευθύνθηκαν ( προφανώς εν αγνοία τους ) στους
ως άνω μηχανικούς και υπομηχανικούς, που δεν έχουν τα απαραίτητα δικαιώματα
υποβολής δήλωσης αυθαιρέτου , και άμεσα το ΤΕΕ να αναλάβει με συμβολικό κόστος
την διεκπεραίωση τέτοιων υποθέσεων.
δ) Να επιβληθούν κυρώσεις στους μηχανικούς και υπομηχανικούς οι οποίοι με τις
ενέργειες τους , παρανομούν και βλάπτουν το κύρος και τα συμφέροντα του Τεχνικού
κόσμου.
Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε εγγράφως για τις ενέργειες που προτίθεστε να
προβείτε .

Με εκτίμηση
Λύγδας Γ . Σπυρίδων
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ .Π. , Msc
Μέλος Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
Κιν. 6977889162 Στ . 210 7773417 , 26450 22802
Fax: 210 7773417 / 26450 22444
e-mail: slygdas@teemail.gr

Κοινοποιήσεις :
Πρόεδρος ΤΕΕ
Διοικούσα Επιτροπή ΤΕΕ
Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας
Περιφερειακό Τμήμα Θράκης
Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας
Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας
Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας
Περιφερειακό Τμήμα Νομού Μαγνησίας
Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας
Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου
Περιφερειακό Τμήμα Νομού Δωδεκανήσου
Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης
Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης
Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου
Περιφερειακό Τμήμα Νομού Κέρκυρας
Περιφερειακό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας
Περιφερειακό Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου
Περιφερειακό Τμήμα Νομού Ευβοίας

Leave a Reply