«Μπόνους» τετραγωνικών στα ξενοδοχεία

Συνεχίζεται η …επιδότηση δόμησης από το ΥΠΕΚΑ. Ο πρώτος υπόγειος όροφος ξενοδοχείων, όπου υπάρχουν χρήσεις άθλησης (κολυμβητήρια, γυμναστήρια, σάουνες) και αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, δεν θα προσμετράται στον συντελεστή δόμησης.

Το ΥΠΕΚΑ έφερε σήμερα Πέμπτη στο Κοινοβούλιο τροπολογίες 33 σελίδων στο σχέδιο νόμου για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ) πριμοδοτώντας με τετραγωνικά τόσο ξενοδοχεία όσο και άλλες κατασκευές.
Ειδικότερα, η επέκταση υπογείων για οικόπεδα εμβαδού έως και 300 τ.μ. θα επιτρέπεται έως και τα όρια του οικοπέδου. Έτσι, όπως λένε οι ειδικοί, ουσιαστικά αποτρέπεται η δημιουργία υψηλής βλάστησης στον ακάλυπτο χώρο. Στην περίπτωση αυτή θα επιτρέπεται η εξαγορά των θέσεων στάθμευσης που δεν εξασφαλίζονται από τη μελέτη.
Σε περίπτωση οικοπέδων από 300 τ.μ. έως 600 τ.μ. θα επιτρέπεται επέκταση των υπογείων έξω από το περίγραμμα κάλυψης του κτιρίου σε ποσοστό έως και 50% του ακάλυπτου χώρου. Μάλιστα στην περίπτωση που στα οικόπεδα αυτά δεν εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης στον πρώτο υπόγειο όροφο, τότε θα επιτρέπεται η επέκταση όλων των υπόγειων ορόφων έως και 80% του ακάλυπτου χώρου. Σε αυτά τα οικόπεδα θα επιτρέπεται η εξαγορά των θέσεων που δεν εξασφαλίζονται σε ποσοστό 15% του συνόλου.
Σε οικόπεδα εμβαδού άνω των 600 τ.μ. μπορεί να επιτρέπεται επέκταση των υπογείων έξω από το περίγραμμα της κάλυψης του κτιρίου έως 50% του ακάλυπτου χώρου ωστόσο δεν θα επιτρέπεται η εξαγορά θέσεων στάθμευσης.
Σχετικά με τα μπαλκόνια και τους ανοιχτούς ημιυπαίθριους χώρους, όταν το άθροισμά της επιφάνειάς τους έχει ποσοστό μικρότερο ή ίσο του 40% της επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί στο οικόπεδο δεν θα προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης.
Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό μόνο των ανοιχτών ημιυπαίθριων οι οποίοι δεν θα προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 20% της επιτρεπόμενης δόμησης.
Μάλιστα με τις νέες τροπολογίες εισάγεται και ένας νέος όρος τα «ανοίγματα χώρου κτιρίου». Είναι το κενό που τυχόν υπάρχει στην οροφή του ανώτατου σε κάθε θέση ορόφου καθώς και τα κενά όλων των τοίχων, τα οποία είτε παραμένουν ελεύθερα είτε κλείνουν με ανοιγόμενα ή σταθερά κουφώματα και χρησιμοποιούνται για επικοινωνία των χώρων μεταξύ τους ή με το ύπαιθρο ή για το φυτικό φωτισμό και αερισμό των χώρων ή για αποθήκευση ηλιακής θερμότητας.
Επίσης, δίδονται πολεοδομικά κίνητρα, όπως αύξηση του συντελεστή δόμησης (από 10 έως και 25%), υπό ορισμένες προϋποθέσεις όπως αντίστοιχη ποσοστιαία μείωση του επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης ή απόδοση σε δημόσια κοινή χρήση επιφάνειας ίσης με την αύξηση της επιφάνειας δόμησης κλπ. Αυτά μπορούν να εφαρμοστούν σε περιοχές με ισχύον ρυθμιστικό σχέδιο, σε οικόπεδα (αυτοτελή ή εκ συνεννώσεως) τα οποία βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως και δεν εμπίπτουν σε παραδοσιακούς οικισμούς, παραδοσιακά τμήματα πόλης, ιστορικούς τόπους, περιοχές με αποκλειστική χρήση κατοικίας και όταν το εμβαδόν τους είναι μεγαλύτερο της κατά κανόνα αρτιότητας της περιοχής.
Στις περιπτώσεις οικοπέδων τουλάχιστον 4.000 τ. μ. εάν αποδοθεί σε κοινή δημόσια χρήση το 100% του ακάλυπτου χώρου τότε θα αυξάνεται η επιτρεπόμενη δόμηση του οικοπέδου κατά 35% με προσθήκη καθ’ ύψος μέχρι 30% επιπλέον του επιτρεπόμενου της περιοχής με την προϋπόθεση μείωσης του επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης κατά 35%.
Τέλος, με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό αφαιρείται η δυνατότητα ελέγχου εργασιών μικρής κλίμακας σε παραδοσιακούς οικισμούς οι οποίοι δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης.
Σχετικά με τα αυθαίρετα, με ρύθμιση που συμπεριελήφθη στο σχέδιο νόμου για τον ΝΟΚ καθορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την διαγραφή ανείσπρακτων βεβαιωθέντων προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, που έχουν επιβληθεί σε αυθαίρετα. Πλέον δίδεται η δυνατότητα σε όσους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων έχουν υπαχθεί στον 4014 / 2011 να πάνε στις υπηρεσίες δόμησης των δήμων και να διαγράψουν τα παλαιά πρόστιμα. Για το ίδιο θέμα είχε αποσταλεί πριν από περίπου έναν μήνα σχετική εγκύκλιος σε εφορίες και πολεοδομίες.

Leave a Reply