Κίνητρα για αύξηση του συντελεστή δόμησης από τον νέο ΓΟΚ

Αιφνιδίασε γι’ άλλη μία φορά χθες το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς κατέθεσε στη Βουλή πακέτο με προσθήκες στο νομοχέδιο για τον νέο Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, που είχε παρουσιάσει πρόσφατα ο αναπληρωτής υπουργός κ. Ν. Σηφουνάκης.

Με βάση τις αλλαγές που περιλαμβάνονται, οι ιδιοκτήτες που θα υποβάλουν αίτηση μέσα σε διάστημα έξι μηνών από τη δημοσίευση του νέου νόμου, θα έχουν τη δυνατότητα να κτίσουν σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις διατάξεις είτε του νέου ή του παλαιού ΓΟΚ, που ισχύει από το 1985.
Επίσης, δίνονται κίνητρα για αύξηση του συντελεστή δόμησης σε περιπτώσεις μείωσης της κάλυψης.
Συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες οικοπέδων με εμβαδόν μεγαλύτερο από την αρτιότητα που απαιτείται για να κτισθούν, θα έχουν τη δυνατότητα συντελεστή δόμησης αυξημένου κατά 10% αν το ποσοστό κάλυψης μειωθεί κατά το ίδιο ποσοστό. Επίσης, μπορούν να έχουν συντελεστή αυξημένο κατά 15% αν υπάρχει ανάλογη μείωση του συντελεστή κάλυψης και απόσυρση κτιρίου κύριας χρήσης εμβαδού ενός τετάρτου του υπάρχοντος επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης της περιοχής.
Υπάρχει ακόμη η δυνατότητα να χτίσουν με συντελεστή δόμησης αυξημένο κατά 20% αν το ποσοστό κάλυψης μειωθεί κατα 25%, γίνει απόσυρση κτιρίου κύριας χρήσης εμβαδού τουλάχιστον ενός τετάρτου του υπάρχοντος συντελεστή δόμησης της περιοχής και να αποδοθεί σε κοινή χρήση επιφάνεια ίση με την αύξηση της επιφάνειας δόμησης διά του συντελεστή δόμησης.
ΟΙ ΥΠΕΡΓΕΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
Με άλλη προσθήκη προβλέπεται ότι δεν θα προσμετρώνται στον συντελεστή δόμησης οι υπέργειοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια αμιγούς χρήσης στάθμευσης αυτοκινήτων και οι εσοχές στο σώμα του κτιρίου.
Επίσης, δεν θα προσμετρώνται οι επιφάνειες των ανοιχτών εξωστών και ανοιχτών ημιυπαίθριων, όταν η συνολική επιφάνειά τους έχει ποσοστό μικρότερο ή ίσο του 40% της επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί στο οικόπεδο. Πάντως, σε κάθε περίπτωση το ποσοστό των ανοιχτών ημιυπαίθριων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της επιτρεπόμενης να δομηθεί επιφάνειας.
Προβλέπεται ακόμη ότι ανοιχτοί ημιυπαίθριοι είναι οι μη θερμαινόμενοι στεγασμένοι χώροι, που διαθέτουν τουλάχιστον μία πλευρά ανοιχτή προς κοινόχρηστο χώρο ή τους υποχρεωτικούς ακάλυπτους και το μήκος του ανοίγματος είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 35% του συνολικού μήκους του περιγράμματος του ανοιχτού ημιυπαίθριου χώρου.
Αντιθέτως, θα προσμετρώνται οι επιφάνειες των στεγασμένων και κλειστών απ’ όλες τις πλευρές χώρων του κτιρίου, καθώς και οι επιφάνειες των μη θερμαινόμενων στεγασμένων χώρων που διαθέτουν τουλάχιστον μία ανοιχτή πλευρά προς οποιοδήποτε ανοιχτό χώρο του κτιρίου και το μήκος του ανοίγματος είναι μικρότερο του 35% του συνολικού μήκους του περιγράμματος του χώρου.
ΒΙΚΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ
http://www.kerdos.gr/

Leave a Reply