Έγγραφο ΥΠΕΚΑ προς τις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων για την εφαρμογή του ν.4030/2011

Εφαρμογή νόμου 4030/2011 (Α’ 249) “Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις” ώς προς τον έλεγχο έργων και εργασιών δόμησης (άρθρα 7 και 11)

Έγγραφο οικ. 573/21-03-2012

Leave a Reply