ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΕΚ & ΟΕΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας στέλνουμε το εξερχόμενο έγγραφο του Συλλόγου με Α.Π. 45125, με θέμα: Κατάργηση ΟΕΚ και ΟΕΕ, προς ενημέρωσή σας.

 

 ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΕΚ & ΟΕΕ

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Η Πρόεδρος

Μυρτώ Δεσποτίδη

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Μιχάλης Τζάρας

Leave a Reply