Διευκρινίσεις – Τροποποιήσεις των ΤΟΤΕΕ 20701-1, 3 και 4

Δημοσιεύουμε τα τελικά κείμενα με τις Διευκρινίσεις – Τροποποιήσεις των ΤΟΤΕΕ 20701-1, 3 και 4, όπως έχουν προκύψει από τις μέχρι σήμερα αλλαγές και παρατηρήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας.

Η επεξεργασία των κειμένων έχει ήδη ολοκληρωθεί και αναμένεται η επίσημη έγκρισή τους και δημοσίευσή τους στο ΦΕΚ.
Προκειμένου για τη διευκόλυνση της διαδικασίας εκπαίδευσης των ενεργειακών επιθεωρητών και μόνο, δημοσιεύονται τα εν λόγω κείμενα.
Τα κείμενα αυτά θα μπουν σε ισχύ μετά την έγκριση και δημοσίευση στο ΦΕΚ, πράξεις οι οποίες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ και θα ενημερωθείτε σχετικά.

Leave a Reply