Τέλος το γραφείο υποστήριξης του ΤΕΕ για τον 4014

Με ανακοίνωση του ΤΕΕ από τη σελίδα σύνδεσης ενημερωνόμαστε πλέον ότι οι διευκρινήσεις θα δίνονται μέσω email. Αναλυτικότερα τι αναγράφεται στο πεδίο εισαγωγής στοιχείων για την είσοδο ηλεκτρονικής υποβολής με το ν.4014.

Ενημερώνουμε τους μηχανικούς ότι από 1.3.2012 δεν θα λειτουργεί στο ΤΕΕ γραφείο υποστήριξης για θέματα εφαρμογής του Ν. 4014/2011.

Το ΤΕΕ συνεχίζει την υποστήριξη των μηχανικών σε θέματα λειτουργίας του λογισμικού μέσω e-mail (n4014@central.tee.gr) καθώς και την διεκπεραίωση αιτημάτων που αφορούν διαχειριστικά θέματα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δηλώσεων και βεβαιώσεων ν.4014 (θέματα σχετικά με οικονομικά στοιχεία, τροποποιήσεις κλπ).

1. Για την αποστολή ερωτημάτων μηχανικών για θέματα λειτουργίας του λογισμικού ή διαδικαστικά θέματα, λειτουργεί το e-mail: n4014@central.tee.gr.
Τα παραπάνω ερωτήματα, απαντώνται είτε απευθείας στον ενδιαφερόμενο μηχανικό είτε μέσω συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων στην ιστοσελίδα «Γενικές παρατηρήσεις / Οδηγίες για τη χρήση του λογισμικού».

2. Για την υποβολή αιτημάτων που αφορούν διαχειριστικά θέματα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας δηλώσεων και βεβαιώσεων ν.4014/2011 (θέματα σχετικά με οικονομικά στοιχεία, τροποποιήσεις κλπ), επισυνάπτεται υπόδειγμα σχετικής αίτησης.

Τα παραπάνω αιτήματα μπορούν να υποβάλλονται:
– ηλεκτρονικά στο e-mail: n4014@central.tee.gr
– στο πρωτόκολλο του ΤΕΕ, μέσω fax (210 3221772) ή απευθείας (Νίκης 4, 2ος όροφος).
Τα αιτήματα αυτά διεκπεραιώνονται σε 2-3 εργάσιμες ημέρες από την πρωτοκόλλησή τους. Ο μηχανικός βλέπει τις σχετικές αλλαγές να εμφανίζονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:
– Το αίτημα για διόρθωση/συμπλήρωση στοιχείων δήλωσης αυθαιρέτου, έχει νόημα μόνο εφόσον η δήλωση βρίσκεται σε «Ολοκληρωμένη υπαγωγή». Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο μηχανικός μπορεί να διορθώσει μόνος του τα στοιχεία υπολογισμού του προστίμου.
– Αιτήματα που αφορούν τροποποίηση του σχήματος των δόσεων (από εφάπαξ σε δόσεις ή το αντίστροφο) ή και επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής (αύξηση του αριθμού των δόσεων) πρέπει να γίνονται μόνον εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι.

Leave a Reply