ΑΤΤΙΚΟΝ – Πρόσκληση ενδιαφέροντος

Το Τ.Ε.Ε. για τα κατεστραμμένα καταστήματα και κτίρια μικρομεσαίων επαγγελματιών, για το ιστορικό κτίριο του κινηματογράφου ΑΤΤΙΚΟΝ καθώς και για το κτίριο του ΑΣΤΥ , που σηματοδοτεί την Αντίσταση του Ελληνικού Λαού κατά της Γερμανικής κατοχής και της δράσης του ΕΑΜ, αναλαμβάνει πρωτοβουλία, ώστε μέλη του να εκπονήσουν δωρεάν τις μελέτες και τις επιβλέψεις που απαιτούνται και θα διαθέσει τα αντίστοιχα έσοδα που προκύπτουν από τις αντίστοιχες εργασίες στους πληγέντες επαγγελματίες.

Leave a Reply