Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 13η Biennale Αρχιτεκτονικής Βενετίας 2012

Το ΥΠΕΚΑ αναλαμβάνει για πρώτη φορά και σε ιδιαίτερη κρίσιμη συγκυρία, πρωτοβουλία για τη συστηματική ενίσχυση της σύγχρονης αρχιτεκτονικής και την προβολή του ελληνικού αρχιτεκτονικού και τεχνικού έργου.

Η αρχιτεκτονική σαν τέχνη και επιστήμη αλλάζει αλλά πάντα αποτυπώνει το στίγμα της εποχής της. Αλλάζει ο τρόπος που “παράγεται”, επηρεάζεται περισσότερο από ποτέ από νέες συνθήκες και συνέργειες και κατακλύζεται από πληροφορίες που διαρκώς εξειδικεύονται και επίσης αλλάζουν.
Νέα υλικά υποδεικνύουν νέους τρόπους δόμησης, «πράσινες παράμετροι» διαμορφώνουν σχολές σκέψεις με πολλούς υποψιασμένους αποδέκτες και νέα λογισμικά υπολογιστών υποστηρίζουν ανοίκειες αλλά συχνά δημοφιλείς μορφές. Η ίδια η κοινωνία επίσης αλλάζει, καθώς μαζί με την οικονομική κρίση βιώνει κρίση αξιών, προτύπων, συστημάτων διαχείρισης και αναζητεί μέσα από αμήχανες -προς το παρόν- αξιολογήσεις να υιοθετήσει νέες προτάσεις. Το περιβάλλον δεν μας προσφέρει πλέον δωρεάν τις παροχές του και η κλιματική αλλαγή θέτει όρους για την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας. Η πρόκληση της πράσινης ανάπτυξης δημιουργεί ελπιδοφόρο πεδίο δράσης για τους αρχιτέκτονες, που καλούνται να συνθέσουν ένα παζλ με επίκαιρους και καινοτόμους όρους. Οι πολλά υποσχόμενοι νέοι κυρίως αρχιτέκτονες, καλούνται να ανανεώσουν τις παραστάσεις και να διαχειριστούν δημιουργικά πληθώρα απρόσμενων προβληματισμών. Είναι αυτοί στους οποίους εναποτίθενται οι μεγαλύτερες προσδοκίες για βιώσιμες νέες ανατρεπτικές προτάσεις.

Παρά τις εξαιρέσεις, “κατά κράτος” το σύγχρονο δομημένο περιβάλλον στην Ελλάδα εκφράζει την ήττα της αρχιτεκτονικής. Μπορεί άραγε μια ευρεία πολιτική για την αρχιτεκτονική να στηρίξει ανησυχίες και πειραματισμούς που θα εκφράζουν και θα ενσωματώνουν τις σημερινές ανάγκες της κοινωνίας; Μέχρι σήμερα το βάρος της συγκρότησης ποιοτικών πολιτικών για την αρχιτεκτονική, της μετάδοσης πληροφοριών και προβολής ιδεών, έργων και προβληματισμών ασκούν ακαδημαϊκοί φορείς, τα επιστημονικά και επαγγελματικά επιμελητήρια, το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, το Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, τα αρχεία αρχιτεκτονικής του Μουσείου Μπενάκη και έντυπα με σταθερή παρουσία στο χώρο.

Το ΥΠΕΚΑ αναλαμβάνει για πρώτη φορά και σε ιδιαίτερη κρίσιμη συγκυρία, πρωτοβουλία για τη συστηματική ενίσχυση της σύγχρονης αρχιτεκτονικής και την προβολή του ελληνικού αρχιτεκτονικού και τεχνικού έργου. Αν δούμε την αρχιτεκτονική σαν “νέες αειφόρες πρακτικές”, σαν εργαστήριο ενός βιώσιμου μέλλοντος και την αντιληφθούμε πέρα από τα κτίρια και την επέμβαση στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, θα μπορέσουμε να προσεγγίσουμε την ριζική αλλαγή συμπεριφοράς στην οποία καλούμαστε να ανταποκριθούμε σαν σύγχρονη κοινωνία.
Μέσα από το σχεδιασμό σε όλες τις κλίμακες και όλα τα επίπεδα, οι αρχιτέκτονες μπορούν να βελτιώσουν την ενεργειακή και καταναλωτική συμπεριφορά των έργων τους. Σαν πρώτο βήμα, αυτό αποτελεί σημαντική πρόβλεψη για την αναχαίτιση των βλαβών στο περιβάλλον, αλλά δεν οδηγεί στην προστασία του. Η πρόληψη είναι αυτή που προστατεύει, αλλά η επιδίωξή της απαιτεί στρατηγικές και πολιτικές συνεργασιών και συμμαχιών ανάμεσα στις ασκούμενες πολιτικές, το οικονομικό σύστημα, τις κοινωνικές δυνάμεις και τις εξελισσόμενες κατάλληλες νέες τεχνολογίες.

Το εγχείρημα είναι δύσκολο και πολύπλοκο, αλλά η προσέγγισή του απολύτως ρεαλιστική. Το ΥΠΕΚΑ θα προσπαθήσει συστηματικά με κάθε δόκιμη αφορμή να προκαλέσει ζυμώσεις και προβληματισμούς για μια σύγχρονη οικολογική Αρχιτεκτονική, στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος και της αναβάθμισης της ποιότητας της ζωής μας. Οι προβληματισμοί καλλιεργούνται με βοήθεια από τον κόσμο των ιδεών, των οραμάτων και των πειραμάτων, με τολμηρές αποφάσεις και διαρκή υπόμνηση πως η περιβαλλοντική κρίση και η κλιματική αλλαγή έχουν καταλυτικές συνέπειες.

NEO: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 13η Biennale Αρχιτεκτονικής Βενετίας 2012
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι αρχιτέκτονες, μέλη του ΤΕΕ, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την θέση του Εθνικού Επιτρόπου και την διοργάνωση της 13ης BIENNALE Αρχιτεκτονικής της Βενετίας 2012.

Πρόσκληση —– Αίτηση συμμετοχής

Leave a Reply