Παράταση προθεσμίας υποβολής των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
Xαϊνά & Αποστολίδου 29, 34100 Χαλκίδα Χαλκίδα, 28 Φεβρουαρίου 2012
τηλ. 2221061285,86 fax: 2221061287
E-mail:tee_hal@tee.gr, http://www.teehal.tee.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παράταση προθεσμίας υποβολής των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι & μηχανικοί με τους εντολείς τους.

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου παρατείνεται η προθεσμία υποβολής, μέσω διαδικτύου, μέχρι και την 28η Σεπτεμβρίου 2012 των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους εντολείς τους, των καταστάσεων των γραμματίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους, καθώς και των καταστάσεων που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και το Τ.Ε.Ε αντιστοίχως.

Leave a Reply