«Ηλεκτρονικά» συμβόλαια για τις αγοροπωλησίες ακινήτων

Μετά τα ηλεκτρονικά τιμολόγια, το οικονομικό επιτελείο προτίθεται να ρίξει στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και τα «ηλεκτρονικά» συμβόλαια για τις αγοροπωλησίες ακινήτων, καθιστώντας παράλληλα συνυπεύθυνους για την όποια απόκρυψη φορολογητέας ύλης όλους τους συμμετέχοντες στη συναλλαγή.
Πράγματι, το… φανερό μυστικό της σύναψης συμβολαίων αγοραπωλησίας, βάσει της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων, στερεί από το Δημόσιο σημαντικού ύψους έσοδα, καθώς η αξία αυτή είναι, προς το παρόν τουλάχιστον, κατά πολύ χαμηλότερη από την πραγματική αξία του ακίνητου και βεβαίως την πραγματική τιμή εξαγοράς του.
Η απόκρυψη μάλιστα της φορολογητέας ύλης γίνεται στην κυριολεξία κάτω από τη μύτη του Δημοσίου με ευθύνη της τράπεζας, η οποία σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να χορηγεί δάνειο προς τον αγοραστή ακόμη για το 100% της αξίας του ακινήτου.
Με αυτόν τον τρόπο καταβάλλεται μικρότερος φόρος μεταβίβασης, καθώς ένα σημαντικό ποσό παραμένει αδήλωτο και αφορολόγητο. Είναι συνήθως το ποσό που η τράπεζα χορηγεί στον υποψήφιο αγοραστή εν είδει επισκευαστικού δανείου. Ειδικά, δε, εάν πρόκειται για πρώτη κατοικία στις περισσότερες περιπτώσεις δεν καταβάλλεται καθόλου φόρος, παρά το ότι η πραγματική αξία του ακινήτου μπορεί να είναι σε πολλές περιπτώσεις έως και 65% υψηλότερη από την αντικειμενική.
ΜΠΛΟΚΟ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ
Με την καθιέρωση του ηλεκτρονικού συμβολαίου το υπουργείο Οικονομικών προσδοκά ότι θα κλείσει το παράθυρο αυτό της φοροαποφυγής, ενώ παράλληλα θα αποκτήσει και μία πολύτιμη βάση δεδομένων για διασταύρωση στοιχείων σχετικά με τις πραγματικές τιμές των ακινήτων, στην οποία θα στηριχθεί και η επικείμενη αύξηση των αντικειμενικών τιμών.
Στο εξής έτσι όλα τα στεγαστικά δάνεια θα μπορούν να ελέγχονται από τις φορολογικές Αρχές, όπως επίσης και τα πραγματικά ποσά που καταβάλλονται κατά την αγορά ενός ακινήτου. Πέραν αυτού η θεσμοθέτηση συνυπευθυνότητας, τραπεζών, συμβολαιογράφων, δικηγόρων, αγοραπωλητών ακόμη και μεσιτών θα διασφαλίσει ακόμη περισσότερο την είσπραξη των εσόδων από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων αλλά και τον ΦΠΑ, καθώς τα πρόστιμα στην περίπτωση που διαπιστωθεί φοροδιαφυγή θα είναι ιδιαίτερα υψηλά. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα θεσμοθετημένες κυρώσεις για ψευδές δηλούμενο ποσό αγοράς ακινήτου υπάρχουν μόνον για τον αγοραστή και κανέναν άλλον από τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους στην όλη συναλλαγή.
ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΤΟ Ε1
Προς τον εντοπισμό μίας ακόμη εστίας φοροδιαφυγής αναμένεται, άλλωστε, να λειτουργήσει και ο κωδικός που προσθέτει η ΓΓΠΣ στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης στον οποίο οι φορολογούμενοι θα πρέπει στο εξής να αναγράφουν τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας τους.
Με τον τρόπο αυτόν η ΓΓΠΣ αποκτά δυνατότητα πληθώρας διασταυρώσεων μεταξύ των δηλωμένων στο Ε9 στοιχείων αλλά και των τετραγωνικών που έχουν δηλωθεί στη ΔΕΗ. Πέραν του εντοπισμού ακινήτων που δεν έχουν δηλωθεί και της εξακρίβωσης των πραγματικών τετραγωνικών των ακινήτων, το μέτρο αναμένεται να βοηθήσει και στη διαδικασία ενοποίησης όλων των φόρων που επιβάλλονται σήμερα στα ακίνητα.
Δ. ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
http://www.kerdos.gr

Leave a Reply