Συνταξιοδότηση και εφάπαξ

Δύο είναι οι βασικές προϋποθέσεις για να χορηγηθεί το εφάπαξ βοήθημα στους μηχανικούς από το πρώην ΤΣΜΕΔΕ που πλέον αποτελεί κλάδο του ΕΤΑΑ:

α) Η συμπλήρωση 10ετούς πραγματικής ασφάλισης με πληρωμένες εισφορές στον κλάδο
β) Η χορήγηση της κύριας σύνταξης από το πρώην ΤΣΜΕΔΕ .

Ο τρόπος υπολογισμού διαφοροποιείται για “παλαιούς” και “νέους” ασφαλισμένους, όσους δηλαδή πρωτοασφαλίστηκαν μέχρι 31/12/1992 και όσους ασφαλίστηκαν από 1/1/1993 και μετά.
Η διαφοροποίηση ωστόσο περιορίζεται στα χρόνια εργασίας και ασφάλισης πριν από την 1/1/2007. Κι αυτό επειδή για τους παλαιούς ασφαλισμένους το εφάπαξ υπολογίζεται για τα χρόνια εργασίας μετά την 1/1/2007, όπως και για τους νέους ασφαλισμένους.

Πιο συγκεκριμένα, για τους παλαιούς ασφαλισμένους ο υπολογισμός γίνεται ως εξής:
-Για τα χρόνια εργασίας μέχρι 31/12/2006 πολλαπλασιάζεται κάθε έτος ασφάλισης με το ποσό των 315,38 ευρώ.
-Για τα υπόλοιπα χρόνια, από 1/1/2007 και εφεξής, ο υπολογισμός ακολουθεί τους κανόνες των νέων.

Για τους νέους ασφαλισμένους ο υπολογισμός του “εφάπαξ” διαφοροποιείται ανάμεσα σε ελεύθερους επαγγελματίες και μισθωτούς.
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες λαμβάνονται υπόψη οι ασφαλιστικές κατηγορίες βάσει των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές το προηγούμενο έτος από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

Όσον αφορά τους ανεξάρτητα απασχολούμενους πολλαπλασιάζεται το 85% της ασφαλιστικής τους κατηγορίας, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου της συνταξιοδότησης έτους, επί τα έτη ασφάλισης.

Η υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία στην οποία εντάσσεται η συντριπτική πλειονότητα των ασφαλισμένων είναι σήμερα διαμορφωμένη στα 693,85 ευρώ (693,35 Χ 85%=589,35).

Για τους μηχανικούς που εργάζονται σα μισθωτοί πολλαπλασιάζεται το 70% των συντάξιμων αποδοχών της τελευταίας 5ετίας επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις επί τα έτη ασφάλισης.

Ως συντάξιμες αποδοχές νοείται ο μέσος όρος των αποδοχών της τελευταίας 5ετίας, χωρίς ΔΠ-ΕΑ-ΔΧ.
Ισχύει πλαφόν 2.081 ευρώ ( 3 Χ 693,85).

http://www.forologikanea.gr/

Leave a Reply