Κινητοποιήσεις για το Ασφαλιστικό

Σας αποστέλλουμε Δελτίο Τύπου (ΑΠ 45004) με το οποίο ο ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων καλεί τα μέλη του να συμμετάσχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις που έχουν διοργανωθεί από το ΤΕΕ για το ασφαλιστικό.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ // ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Leave a Reply