Ελεγκτές δόμησης

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 7492 “Καθορισμός κατηγοριών ελεγκτών δόμησης, εξεταστέας ύλης, φορέα και διαδικασίας διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση άδειας Ελεγκτή Δόμησης” (ΦΕΚ 252/Β/13 Φεβρουαρίου 2012)

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ.7492

Leave a Reply