Ενημέρωση σχετικά με τις αμοιβές

Η ανανέωση των παλαιών εντολών πληρωμής μπορεί να γίνει ως εξής ανάλογα με την επιθυμία του μηχανικού.

1. ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΑΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
2. Προσαρμογές του Συστήματος Υπολογισμού και Διαχείρισης Αμοιβών Μηχανικών – Φεβρουάριος 2012

Leave a Reply