Συγκρότηση Νέου Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ

Ακολουθεί νακοίνωση με τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΔΑΣ – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος
Μυρτώ Δεσποτίδη

Ο Γεν. Γραμματέας
Μιχάλης Τζάρας

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΣ ΣΑΔΑΣ 2012

Leave a Reply