Υποβολή κατάστασης συμφωνητικών

Υποβολή κατάστασης συμφωνητικών στη ΔΟΥ για το τελευταίο τρίμηνο του 2011

Όσοι συνάδελφοι έχουν υπογράψει ιδιωτικά συμφωνητικά το τελευταίο τρίμηνο του 2011 θα πρέπει να υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. της περιοχής τους κατάσταση αυτών μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2012. Οι πληροφορίες που θα πρέπει να αναγράφονται στην κατάσταση που πρέπει να υποβληθεί και να θεωρηθεί από την Δ.Ο.Υ. αναφέρονται στο έντυπο που επισυνάπτεται.

Η κατάσταση των συμφωνητικών που υπογράφεται κατά τη διάρκεια κάθε τρίμηνου θα πρέπει να υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. το αργότερο μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα.

Επίσης, το αργότερο μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου κάθε έτους θα πρέπει να υποβάλλονται καταστάσεις με τα ιδιωτικά συμφωνητικά που έχουν συναφθεί μέσα στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, υπό μορφή πίνακα ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Αναφορικά με τα ιδιωτικά συμφωνητικά που έχουν συναφθεί μέσα στο 2011 θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2012.

Leave a Reply