Καταστατικό Συλλόγου

Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ν. Εύβοιας
Διεύθυνση / Έδρα: Χαϊνά και Αποστολίδου 29, 34100 Χαλκίδα
Τηλέφωνο: 22210/78706
Fax: 22210/78706
e-mail: arch.euboea@gmail.com
Δ.Σ.:Πρόεδρος: Γ. Ρουσοδήμου
Αντιπρόεδρος: Ε. Αγγέλου
Γραμματέας: Κ. Μώρος
Ταμίας: Δ. Οικονόμου
Ειδικός Γραμματέας: Δ. Ματσούκας
Μέλη: Γ. Κακάρας, Π. Σταματούκος

Leave a Reply